kartonaža, heraković, izrada kutija, ambalaža, štancanj, kutije, transpotrne kutije, izrada transportnih kutija, kartonske kutije, preganje, kaširanje, ljepljenje, izrada kartonskih kutija, poklon kutija, izrada poklon kutija, izrada mapa, izrada fascikala, mape, fascikli,, vrećice, izrada vrećica, zahvalnice, izrada zahvalnica, pozivnice, izrada pozivnica, katalozi, reklamni panoi, magneti, ambalaža, preganje, kaširanje, ljepljenje, štancanjeukrasne kutije, kartonske kutije, kartonska ambalaža, poklon kutije, transportne kutije, transportna ambalaža, kutije za kolače, kutije za svadbe, kutije selidbe, kutije u boji,

Proizvodi i usluge koje poduzeće pruža:

Izrada svih vrsta kutija;
Transportnih
Kartonskih
Poklon kutija
Izrada mapa/fascikala
Izrada vrećica
Zahvalnica
Pozivnica
Kataloga
Reklamnih panoa
Magneta

Ambalažu izrađujemo prema željama i zahtjevima kupaca.

Također vršimo usluge preganja /blindruka/, kaširanja, ljepljenja i druge doradne usluge.

Usluge dotiska tj. štancanja vršimo na zaklopnim štancama TITAN formata A-1 i B-3